Coaching

Syftet med coaching är att öka individens medvetenhet och ansvar för att nå sina mål och önskningar, hjälpa individen att öppna för nya möjligheter och val, hitta inre motivationer och det bästa hos och inom individen.

”Det är den som bär skon som vet var den klämmer” Individen har oftast svaren själv men kan behöva hjälp med att strukturera sina tankar med att se dem utifrån olika perspektiv och med att tänka i nya kreativa tankar..

I coachingen används känslorna som en viktig informationskälla, inte att behandla dem.

Coachingen ger stöd, har fokus, tar fram drivkraften och skapar resultat. Många positiva effekter påvisas genom forskning.

Processverktygen är feedback, öppna frågor och stöd under en avgränsad tid.

Överenskommelse om innehåll träffas i varje enskilt fall och med vederbörande själv eller företag/organisation om tidsåtgång och kostnad.

Gemensamt för all vår coaching är att den utförs av mig själv och handplockade underkonsulter som kombinerar hög kompetens, lång erfarenhet och personlig närvaro och tystnadsplikt.

Jag har från Coach2Coach en gedigen certifierings utbildning till integrativ coach.