Tester (lic.)

Licensrättigheter efter certifiering finns för följande:


Myers-Briggs Type Indicator (personlighetsinstrument)

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett av världens mest använda hjälpmedel vid rådgivning, rekrytering och personlig utveckling. Syftet med MBTI är att göra C G Jungs teori om psyokologiska typer förståeliga och användbara. Essensen i teorin är att många till synes slumpartade beteenden egentligen är lagbundna och konsistenta, beroende på grundläggande skillnader i hur vi uppfattar och bedömer vår omgivning. Uppfattning innebär att bli medveten om saker och ting, människor och ideer, och bedömning innebär på vilket sätt vi förstår/tolkar det vi uppfattar.

Innehåll:

  • besvara förfrågningsunderlag
  • reflektera
  • se likheter/olikheter


Decision Dynamics JTI ®

Decision Dynamics syftar till att öka förståelsen för människors olikheter i hur man riktar sin uppmärksamhet och energi, hanterar information, fattar beslut och förhåller sig till sin omvärld. Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk personalutveckling. Metodiken bygger på Jungs typologi och syftar till att förbättra samspelet mellan medarbetare och organisationen.

SDI ( Strength Deployment Inventory)

SDI är en metod som endast får användas av godkänd handledare och efter certifiering av Swedish National Defence College. SDI är inte ett test där bedömningar och ”rätt” eller ”fel” svar graderas utan en hjälp att komma underfund med sina starka sidor i relation till andra människor.

Decision Dynamics Karriärmodell TM

CareerView TM Karriärprofil/Motivationsundersökning.
Decision Dynamics Karriärmodell syftar till att skapa balans hos individer avseende deras karriärinriktningar och drivkrafter samt samspel mellan dessa och organisationers strategi och karriärkultur.

SDI, Expectations Edition

Utgåvan kring förväntningar i konceptet SDI ger underlag för samtal som hjälper människor att förstå och tydliggöra förväntningar kring roller och relationssätt.

SDI Feedback Edition

Feedbackversionen av SDI ger återkoppling som beskriver hur människor använder personliga styrkor i sina relationer och hur man kan uppfatta varandra i sina relationer.

.