Kvalitetssäkring

Inget uppdrag accepteras om det inte står i överens-stämmelse med mina grundläggande värderingar och
min människosyn!

  1. Genomgång med beställaren om uppdragets syfte, mål och omfattning samt praktiska frågor.
  2. Förslag till program och innehåll till beställaren och därefter ny genomgång.
  3. Genomförande med kontinuerlig avstämning med beställaren.
  4. Utvärdering individuellt och anonymt från samtliga deltagare.
  5. Genomgång av sammanställning av enkätsvaren med beställaren Ett ex. lämnas till ansvarig inom företaget/organisationen.
  6. Uppföljningskontakt med beställaren inom 30 dagar efter avslutat projekt.

Kursutvärdering

Fyll i de olika fälten i formuläret och klicka sedan på "skicka utvärdering".